Nieuwbouw taxatie

Een nieuwbouw taxatie is een vereiste voor uw te realiseren woning. Nieuwbouw begint bij het vaststellen van de grondprijs en eindigt bij de realisatie van de woning middels een aanneemovereenkomst en tekeningen. Taxatie op Maat heeft ruime ervaring met het taxeren van uw te realiseren woning (zie portfolio).

Een gevalideerd taxatierapport (door de NWWI) bevat minimaal 2 marktwaardes:
– huidige marktwaarde (grondprijs);
– Marktwaarde met als bijzonder uitgangspunt dat de woning is gerealiseerd middels toegevoegde aanneemovereenkomst, tekeningen en begroting meerwerkkosten.

De volgende documenten dienen te worden aangeleverd zodat de taxateur tot een marktwaarde kan komen:
– koopovereenkomst grond
– aanneemovereenkomst met eventueel een begroting meerwerk;
– bouwtekeningen;- omgevingsvergunning of de fase waarin de vergunning zich bevindt.